Weston Isolatie B.V. streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet (altijd) toepasbaar is op- of geldt voor individuele specifieke situaties.

Weston aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weston worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

Neemt u voor vragen of opmerkingen over deze website gerust contact met ons op.

Leveringsvoorwaarden

Voor al onze aanbiedingen, verkopen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten gelden uitsluitend onze leverings- en verkoopvoorwaarden, tenzij door ons schriftelijk afwijkende voorwaarden zijn aanvaard.